Carpaccio สับปะรด

ส่วนผสม

การเตรียมสูตรอาหาร

    เนื้อหาด้านโภชนาการ

    (แคลอรี่) 163.83% แคลอรี่จากไขมัน 0.00 ไขมัน (กรัม) 0.0 ไขมันอิ่มตัว (กรัม) 0.0 คอเลสเตอรอล (มก.) 0.0 คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 42.64 ใยอาหาร (กรัม) 2.14 รวมน้ำตาล (กรัม) 37.33 สุทธิ คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 40.50 โปรตีน (กรัม) 0.84